0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Quảng Ninh

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất mới giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Quảng Ninh ký ban hành vào ngày 27/12/2019 với cái tên Quyết định 42/2019/QĐ-UBND đã góp phần quan trọng trong việc duy trì các hoạt động thương mại đất đai trên địa bàn. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Đắk Nông

Bang Gia Dat quang ninh - Bảng Giá Đất Quảng Ninh

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Với những ai mua bán đất ở địa bàn Quảng Ninh, bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 này có thể giúp bạn:

 • Tìm mua đất ở Long An. Từ đó, bạn có thể tính toán tương đối số tiền mình phải bỏ ra cho một diện tích cho việc ở hoặc kinh doanh,…
 • Là một trong những tài liệu quan trọng cho các luật sư hay những ai làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Với các dự án có liên quan đến tài sản đất đai thì việc quy đổi giá trị sử dụng sang giá trị tiền bạc là một trong những vấn đề cần thiết.

Ngoài ra, với những ai đã được công nhận pháp lý quyền sử dụng đất cũng cần nắm được bảng giá đất Quảng Ninh trong giai đoạn 2020 – 2024.  Trong quá trình sử dụng đất, người dùng có thể gây ra một số những thiệt hại. Chính vì vậy, cần dựa vào bảng giá đất này để tính toán phần chi phí bồi thường cho Nhà nước – điều này thật sự rất quan trọng để dự phòng những chi phí phát sinh, tránh những thiệt hại về tài chính.

Vì những lợi ích đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về quyết định bảng giá đất kỳ hạn 5 năm giai đoạn 2020 – 2024. Quyết định cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN 31/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1114/TTr-TNMT ngày 23/12/2019; Thông báo thẩm định số 4918/TB-HĐTĐG ngày 07/11/2019 của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 306/BC-STP ngày 17/12/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH CHUNG:

Nay quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 như sau:

 1. Giá đất ở: Giá đất ở được xác định theo các quy định sau:
 2. a) Bảng giá đất ở được quy định tại Phụ lục số I kèm theo Quyết định này.
 3. b) Việc xác định giá đất ở của thửa đất có vị trí góc, thửa đất chênh cốt và thửa đất có hình dạng đặc biệt
 4. c) Không áp dụng các điều kiện của Điểm b, Khoản 1, Điều này để xác định giá đất cụ thể.
 5. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xác định theo các quy định sau:
 6. a) Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (bao gồm bảng giá đất thương mại, dịch vụ và bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ) được quy định tại Phụ lục số I kèm theo Quyết định này và các yếu tố giảm trừ theo quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 2, Điều này.
 7. b) Quy định về chia lớp theo chiều sâu thửa đất để tính giá đối với thửa đất theo chiều sâu thửa đất so với mặt bám đường chính (Mặt bám đường chính là cạnh của thửa đất bám đường có mức giá cao nhất có lối vào thửa đất).
 8. d) Quy định việc tính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với thửa đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có hình dạng đặc biệt (chữ L, U, ┤, ├, ┴, ┼…) mà cạnh bám đường chính nhỏ hơn so với chiều sâu của thửa đất và một phần diện tích thửa đất bị che khuất bởi nhà, công trình xây dựng, cảnh quan tự nhiên (núi đá, rừng cây…) thì giá của thửa đất đó được tính bằng 75% mức giá đất quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này và chia lớp, chênh cốt theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 2, Điều này.
 9. e) Trường hợp giá đất áp dụng các quy định tại Điểm b, c, d, Điều này thấp hơn mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thấp nhất của xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất được quy định trong bảng giá thì tính bằng mức giá thấp nhất của xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất đó.
 10. Giá đất nông nghiệp:
 11. a) Bảng giá đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản được quy định tại Phụ lục số III kèm theo Quyết định này.
 12. b) Giá các loại đất nông nghiệp khác.

+ Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tính bằng mức giá đất rừng sản xuất quy định tại xã, phường, thị trấn đó.

+ Đất nông nghiệp khác quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai 2013 được tính bằng mức giá đã quy định cho loại đất nông nghiệp liền kề hoặc bằng mức giá đã quy định cho loại đất nông nghiệp ở khu vực lân cận trong cùng vùng (nếu không có đất liền kề). Trường hợp liền kề với loại đất nông nghiệp có mức giá khác nhau thì tính bằng mức giá cao nhất.

 1. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì tính bằng 90% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo vị trí hoặc khu vực có thửa đất quy định tại Phụ lục số I kèm theo quyết định này.

Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng theo giá đất nuôi trồng thủy sản có cùng vị trí, khu vực.

 1. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai 2013 tính bằng 50% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất thương mại dịch vụ) theo vị trí hoặc khu vực có thửa đất quy định tại Phụ lục số I kèm theo quyết định này.
 2. Giá đất bãi triều: 5.000đ/m2.
 3. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp tính bằng 30% giá đất ở đối với vị trí, khu vực có thửa đất và được tính chia lớp theo chiều sâu thửa đất để tính giá đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều này (không tính yếu tố chênh cốt và vị trí góc).
 4. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất phi nông nghiệp khác
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Cao Tường Huy

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-quang-ninh/

25/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ