0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Sóc Trăng

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND được UBND tỉnh Sóc Trăng ký ban hành vào ngày 20/12/2019. Quyết định này cung cấp những căn cứ nguyên tắc, phương pháo định giá đất và khung giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Quảng Trị

Bang Gia Dat soc trang - Bảng Giá Đất Sóc Trăng

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024 có vai trò quan trọng trong các hoạt động liên quan đến mua bán đất đai, thống kê chi phí, thuế cũng như các hoạt động bồi thường. Bảng giá đất trên sẽ rất hữu ích dành cho những đối tượng sau đây:

 • Những ai đang có nhu cầu mua bán đất đai ở khu vực Đồng Nai, cần tính toán chi phí sử dụng đất với các mục đích khác nhau như dùng để ở, dùng để xây dựng công trình xã hội chính trị hay dùng để kinh doanh, thương mại
 • Các luật sư làm việc nhiều với các điều khoản pháp lý trong quá trình làm hợp đồng mua bán đất đai cho khách hàng
 • Những ai bị vi phạm luật sử dụng đất, dẫn đến việc phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước
 • Ngoài ra, với những ai mới chỉ đang có ý định mua bán đất đai thì đây cũng là một quyết định mà bạn cần xem và tìm hiểu kỹ để chuẩn bị tài chính của bản thân
 • Bên cạnh đó, văn bản còn được sử dụng nhiều trong các thống kê tài sản nhằm quy đổi rõ ràng lợi ích đất đai ra lợi ích kinh tế

Cụ thể, bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của tỉnh Sóc Trăng như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định bảng giá các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng được quy định tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013. Giá đất theo Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

 1. Đối tượng áp dụng
 2. a) Cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, thuế, tài chính và các cơ quan khác có liên quan.
 3. b) Tổ chức, cơ sở tôn giáo; cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 4. c) Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng đất.

Điều 2. Bảng giá các loại đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

 1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
 2. Tính thuế sử dụng đất.
 3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
 4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
 6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 7. Áp dụng đối với các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ, KHU VỰC, VỊ TRÍ

Điều 3. Phân loại đô thị

 1. Đô thị loại III: Địa bàn thành phố Sóc Trăng.
 2. Đô thị loại IV: Địa bàn 04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, 03 phường thuộc thị xã Ngã Năm;
 3. Đô thị loại V: Địa bàn thị trấn của các huyện.

Điều 4. Phân khu vực, vị trí đất nông nghiệp

 1. Phân khu vực
 2. a) Khu vực 1: Địa bàn thành phố Sóc Trăng.
 3. b) Khu vực 2: Gồm 04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, 03 phường thuộc thị xã Ngã Năm và thị trấn thuộc các huyện.
 4. c) Khu vực 3: Địa bàn các xã còn lại.
 5. Phân vị trí
 6. a) Đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng được căn cứ vào vị trí, khu vực, tuyến đường, phân khu quy hoạch đất phi nông nghiệp để tính tỷ lệ % theo đất ở; mức giá được khống chế trong khung giá đất của Chính phủ quy định. Riêng về đất nông nghiệp chuyên canh ngoài đất nông nghiệp quy định tại Điểm này đã được xác định theo tỷ lệ % đất ở, giá đất nông nghiệp chuyên canh được xác định cùng một mức giá.
 7. b) Đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã có cạnh tiếp giáp với các tuyến lộ giao thông trong phạm vi 70 mét tính từ mép lộ giới; đất nông nghiệp trong hành lang lộ giới chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu vực đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật về đất đai; đất nông nghiệp thuộc khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đủ điều kiện chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; giá đất được căn cứ vào vị trí, tuyến đường, khu vực để tính tỷ lệ % theo giá đất ở; mức giá được khống chế tại khung giá đất của Chính phủ quy định; riêng đất nông nghiệp trong hành lang lộ giới, giá đất ở để tính % là giá đất ở trong phạm vi 30 mét mà thửa đất đó đấu nối vào tuyến giao thông có hành lang lộ giới.
 8. c) Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác ở các xã (khu vực 3), thị trấn, các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm (khu vực 2) chưa được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, được phân thành các vị trí (thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000) trên cơ sở các tiêu chí: Đơn vị hành chính cấp xã, năng suất cây trồng, khoảng cách từ nơi cư trú của khu vực tập trung dân cư đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm.

Điều 5. Phân khu vực, vị trí đất ở tại nông thôn

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

LÊ VĂN HIẾU

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-soc-trang/

25/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ