0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Kiên Giang

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019 về việc khẩn trương ban hành khung giá đất trên tất cả các địa bàn tỉnh thành, UBND các tỉnh thành phố đã xúc tiến đưa ra quyết định mới về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. UBND tỉnh Kiên Giang ngày 13/01/2020 đã ban hành quyết định 03/2019/QĐ-UBND về khung giá đất trên địa bàn thời kỳ 5 năm tiếp theo. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Yên Bái

Bang Gia Dat kien giang - Bảng Giá Đất Kiên Giang

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 -2024

Theo quyết định 03/2019/QĐ-UBND, bảng giá đất tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 – 2024 sẽ gồm những giá đất cơ bản sau:

 1. a) Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác).
 2. b) Đất trồng cây lâu năm.
 3. c) Đất rừng sản xuất.
 4. d) Đất rừng phòng hộ.

đ) Đất rừng đặc dụng.

 1. e) Đất nuôi trồng thủy sản.
 2. g) Đất nông nghiệp khác.
 3. Đất phi nông nghiệp gồm các loại đất:
 4. a) Đất ở gồm đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn.
 5. b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan.
 6. c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
 7. d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

 1. e) Đất thương mại, dịch vụ.
 2. i) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

Cụ thể, từng loại đất được phân chia như sau:

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân)

Điều 1. Đất nông nghiệp

Giá đất nông nghiệp được xác định theo vị trí của từng huyện, thành phố:

 1. Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản được phân tối đa làm 3 vị trí, các vị trí được xác định tại các Phụ lục kèm theo.
 2. Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tính bằng giá đất rừng sản xuất liền kề hoặc giá đất rừng sản xuất tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề); đối với huyện Phú Quốc và huyện Kiên Hải tính bằng giá đất trồng cây lâu năm liền kề hoặc giá đất trồng cây lâu năm tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề).
 3. Giá đất nông nghiệp khác tính bằng giá đất trồng cây lâu năm liền kề hoặc giá đất trồng cây lâu năm tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề); trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà yến thì giá đất tính bằng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 3, Điều 8 của Quy định này.
 4. Giá đất nông nghiệp tiếp giáp các tuyến đường, hẻm công cộng (tính từ hành lang lộ giới vào đến mét thứ 30 đối với thửa đất tại đô thị; vào đến mét thứ 90 đối với thửa đất tại nông thôn; vào đến mét thứ 60 đối với khu vực giáp ranh giữa đô thị và nông thôn, tính từ điểm giáp ranh về phía nông thôn 500 mét): được nhân thêm hệ số so với giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất nông nghiệp của từng huyện, thành phố (không bao gồm huyện Phú Quốc)

Điều 2. Đất ở tại nông thôn

 1. Áp dụng chung: Được phân tối đa làm 3 khu vực và 3 vị trí (trừ các trường hợp đã được quy định trong Bảng giá đất ở dọc theo các tuyến đường).
 2. Đất ở dọc theo các tuyến đường: Được phân tối đa làm 5 vị trí, giới hạn mỗi vị trí là 30 mét:

Điều 3. Đất ở tại đô thị

Đất ở tại đô thị được phân tối đa làm 5 vị trí:

 1. Vị trí 1: Tính từ hành lang lộ giới đến mét thứ 20.
 2. Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 đối với đất ở cùng thửa vị trí 1.
 3. Vị trí 3:
 4. a) Tính từ sau mét thứ 40 đến mét thứ 60 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
 5. b) Được tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 20 đối với đất ở của hẻm chính thuộc đường phố chính có mặt hẻm hiện hữu lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét.
 6. Vị trí 4:
 7. a) Tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 80 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
 8. b) Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 đối với đất cùng thửa vị trí 3 của hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2020.
 2. Quyết định này thay thế:
 3. a) Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 4. b) Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-kien-giang/

25/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ