0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất An Giang

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT AN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh An Giang đã họp bàn đưa ra Quyết định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Ngay khi vừa đưa ra văn bản, thông tin này đã nhận được sự quan tâm không hề nhỏ của giới đầu tư bất động sản cũng như các khách hàng cá nhân quan tâm tới thị trường nhà đất của địa phương này. Cùng Reviewland.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

>>> Xem Thêm: Bảng Giá Đất Cần Thơ

Bang Gia Dat An Giang - Bảng Giá Đất An Giang

BẢNG GIÁ ĐẤT AN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

An Giang nằm trong địa phận vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Mảnh đất An Giang nổi tiếng với nền nông nghiệp trù phú, phát triển với diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 280 658 ha. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, An Giang được ông trời chiều lòng người cho khí hậu thuận tiện để phát triển nông nghiệp.

Tỉnh An Giang có tới 37 loại đất khác nhau, trong đó đất phù sa chiếm diện tích chủ yếu trên các địa hình bằng phẳng thích hợp với việc trồng trọt, nuôi cấy. Không những thế, An Giang còn có thế mạnh về đất rừng. Cả địa bàn có tổng cộng lên tới 583 ha rừng ẩm nhiệt đới, lại thêm 3800 ha rừng tràm, thu hút các loài chim, động vật hoang dã về đây làm tổ và sinh sống. Trong địa hình của An Giang còn phải kể đến sự góp mặt của sông ngòi và hồ mang tới một nguồn lợi thuỷ sản rất phong phú. Với những điều kiện trên, An Giang đã trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng tuyệt vời với thiên nhiên, văn hoá đặc sắc.

Như vậy, tài nguyên đất ở An Giang được sử dụng với những mục đích sau:

 • Phục vụ việc trồng trọt và tạo ra lương thực, thực phẩm cho mục đích duy trì sự sống. Điều này được biểu hiện cao nhất ở diện tích đất chủ yếu được sử dụng cho nông nghiệp
 • Phục vụ việc di dưỡng tinh thần với các cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng, khu sinh thái,…cũng là nơi thu hút người dân tứ xứ về đây thăm quan, nghỉ ngơi, tạo tiền đều cho kinh tế dịch vụ của An Giang phát triển
 • Ngoài ra, đất còn được sử dụng cho việc ở, việc bảo quản nhu yếu phẩm hay xây dựng các nhà máy, xưởng công nghiệp phục vụ một số ngành công nghiệp như khai thác, thuỷ điện. Vai trò này của đất góp phần đưa An Giang ngày càng phát triển trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực

Với những lý do trên, có thể thấy cập nhật bảng giá đất mới nhất là một trong những việc làm cần thiết, nhanh và luôn nhằm thống kê đúng các danh mục đất. Cụ thể bảng giá đất An Giang giai đoạn 2020 – 2024 được quy định như sau:

UBND TỈNH AN GIANG

 

_________

Số: 70/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

UBND TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019 và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Giám  đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;

– Website Chính phủ; Website tỉnh An Giang;

– Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

– Lưu: VT, P.KTTH, TT.Công báo – Tin học

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Văn Nưng

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-an-giang/

19/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ