0901.38.3456

Banner top

Bảng Giá Đất Bà Rịa Vũng Tàu

Đánh giá post

BẢNG GIÁ ĐẤT BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Trong bối cảnh mà bảng giá đất định kỳ 5 năm 2015 – 2019 hết hiệu lực, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đẩy nhanh tiến độ đưa ra Quyết định về bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2024 như sau:

bang gia dat ba ria vung tau - Bảng Giá Đất Bà Rịa Vũng Tàu

>>> Xem thêm: Bảng Giá Đất Hà Tĩnh

BẢNG GIÁ ĐẤT BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Tại sao việc cập nhật bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2024 lại là một việc cần thiết?

 • Giá đất có liên quan tới giá các tài sản khác trên thế giới như vàng, dầu, tức giá đất có bị ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế của thế giới. Chính vì vậy, bạn cần sử dụng bảng giá đất mới nhất để cập nhật mức giá đúng, chính xác
 • Trong bảng giá đất, các nhóm đất khác nhau sẽ có giá thành khác nhau. Bên cạnh đó, bảng giá còn phân biệt về vị trí là đất ở ven sông hay khu đô thị, đất ở nông thôn, đất đê bãi,…
 • Đồng thời, mục đích sử dụng đất của mỗi hộ là khác nhau, mức giá đất cũng vì thế khác nhau. Bạn cần bảng giá đất để đối chiếu danh mục mục đích sử dụng tương xứng như đất cho sản xuất, đất cho kinh doanh, đất cho các công trình phục vụ văn hoá, xã hội,…

Vì vậy, hãy cùng Reviewland.vn tham khảo về bảng giá đất tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu để có cái nhìn chính xác nhất tại thị trường nơi đây:

UBND

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

——–

Số: 38/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2020-31/12/2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

——————————-

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7551/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy định bảng giá các loại đất để làm cơ sở:

 1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 2. Tính thuế sử dụng đất;
 3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
 4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 7. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
 8. Xác định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy nhân nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: https://reviewland.vn/tin-tuc/bat-dong-san/bang-gia-dat-ba-ria-vung-tau/

18/11/2020 by Admin
Đánh giá post
Chia sẻ:
Từ khóa:
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

  Gọi ngay
  Zalo chát
  Viber
  Bản đồ